SL NO.

Candidate Name

1

SHER SINGH

2

RAM KUMAR

3

SAMPURAN SINGH

4

PANJAB SINGH

5

SHESH KARAN

6

SATNAM PAUL

7

PARAMJIT SINGH

8

SWARAN SINGH

9

RANJIT KUMAR

10

GURJANT SINGH

11

DHIAN SINGH

12

MANOJ KUMAR

13

BALJINDER SINGH

14

RAJINDER

15

SUNIL KUMAR JAKHAR

16

CHANAN SINGH

17

RAJ