SL NO.

Candidate Name

1

SHAM LAL GANDHIWADI

2

AMARINDER SINGH

3

BHAGWANT SINGH

4

DALJIT SINGH

5

PARDEEP SINGH

6

ARUN JAITLEY

7

YUSAF MOHAMMAD

8

REHMAT MASIH

9

BAL KISHAN SHARMA

10

RATTAN SINGH RANDHAWA

11

KANWALJIT SINGH

12

BUTA SINGH

13

AMARJIT SINGH

14

BALBIR SINGH

15

GAGANDEEP KUMAR

16

GURDIAL SINGH

17

ARUN KUMAR

18

SURINDER SINGH

19

KRISHAN

20

INDERPAL

21

MOHINDER SINGH

22

SURINDER KUMAR KHOSLA

23

PAWAN DRAVID