SL NO.

Candidate Name

SEX

AGE

PARTY

1

SANTOKH SINGH CHAUDHARY

M

67

INC

2

SUKHWINDER SINGH KOTLI

M

49

BSP

3

PAWAN KUMAR TINU

M

47

SAD

4

SUBHASH GORIA

M

40

SHS

5

JARNAIL SINGH

M

60

BhJaSP

6

JYOTI MANN

F

27

AAAP

7

TARA SINGH GILL

M

48

BSP(A)

8

PARAMJIT KUMAR

M

31

BMUP

9

VIJAY HANS

M

51

DBSP

10

AJAY KUMAR BHAGAT

M

42

IND

11

AMIT JASSI

M

33

IND

12

KAMAL THAPAR

M

50

IND

13

KULDIP KUMAR

M

46

IND

14

K.K. SABHARWAL

M

44

IND

15

JAGAN NATH BAJWA

M

53

IND

16

TARSEM PETER

M

49

IND

17

DARSHAN NAHAR

M

49

IND

18

DHARMINDER

M

46

IND

19

NIRMAL SINGH BOLINA

M

72

IND

20

MANJEET KAUR W/O SUKHDEV SINGH

F

37

IND

21

MANJIT KAUR W/O SUKHWINDER SINGH

F

40

IND

22

LOVE KISHOR

M

40

IND

23

VIJAY KUMAR

M

40

IND

24

VIVEK

M

34

IND